Digtel PPR सकेट वेल्डिङ मेसिन

 • PPR सकेट वेल्डिङ उपकरण RJQ-160
 • Digtel PPR सकेट वेल्डिङ मेसिन 600W

  Digtel PPR सकेट वेल्डिङ मेसिन 600W

  32MM PPR वेल्डिङ मेसिन

  वस्तु नम्बर: ZRJQ-32

  कार्य आकार: 20,25,32mm

  तापमान मुक्त सेटिङ फारम 200-280 ℃

  एर्गोनोमिक डिजाइन ह्यान्डलले कामलाई अझ सहज बनाउँछ।

 • Digtel PPR सकेट वेल्डिङ मेसिन 800W

  Digtel PPR सकेट वेल्डिङ मेसिन 800W

  63MM PPR वेल्डिङ मेसिन

  वस्तु नम्बर: ZRJQ-63

  कार्य आकार: 20,25,32,40,50,63mm

  तापमान मुक्त सेटिङ फारम 200-280 ℃

  एर्गोनोमिक डिजाइन ह्यान्डलले कामलाई अझ सहज बनाउँछ।

 • Digtel PPR सकेट वेल्डिङ मेसिन 1200W

  Digtel PPR सकेट वेल्डिङ मेसिन 1200W

  110MM PPR वेल्डिङ मेसिन

  वस्तु नम्बर: ZRJQ-110

  कार्य आकार: 75,90,110mm

  तापमान मुक्त सेटिङ फारम 200-280 ℃

  एर्गोनोमिक डिजाइन ह्यान्डलले कामलाई अझ सहज बनाउँछ।