पूर्ण स्वचालित काठी फ्यूजन मिसिन

 • MRH-A1200 Saddle फ्युजन वेल्डिङ मेसिन

  MRH-A1200 Saddle फ्युजन वेल्डिङ मेसिन

  1- कार्यशालामा पीई रिड्युसिङ टी बनाउनको लागि उपयुक्त।वेल्डिङ र ट्यापिङको एकीकृत कार्यले यसले सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ।———————————————————————————————————————– ..
 • MRH-A1800 Saddle फ्युजन वेल्डिङ मेसिन

  MRH-A1800 Saddle फ्युजन वेल्डिङ मेसिन

  1- कार्यशालामा पीई रिड्युसिङ टी बनाउनको लागि उपयुक्त।वेल्डिङ र ट्यापिङको एकीकृत कार्यले यसले सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ।———————————————————————————————————————– ..
 • MRH-A630 Saddle फ्युजन वेल्डिङ मेसिन

  MRH-A630 Saddle फ्युजन वेल्डिङ मेसिन

  1- कार्यशालामा पीई रिड्युसिङ टी बनाउनको लागि उपयुक्त।वेल्डिङ र ट्यापिङको एकीकृत कार्यले यसले सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ।———————————————————————————————————————– ..